Ieškoma...Prekės grąžinimas

Prekėms suteikiama 12 mėnesių garantija, jei gamintojas nenurodo kitaip. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo momento, kai pardavėjas perduoda prekes pirkėjui.
Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės.
Pirkėjas praranda teisę į garantiją, jei pirkėjas ar jo įgalioti asmenys, pažeidė prekių transportavimo, sandėliavimo, surinkimo, naudojimo, priežiūros bei eksploatacijos taisykles ir instrukcijas. Prekių priežiūros ir eksploatacijos taisyklės bei instrukcijos pateikiamos pardavimo vietoje ir mūsų interneto svetainėje.
Gamintojo garantija netaikoma nukainuotoms prekėms bei natūraliai susidėvinčioms prekių dalims.

Aptiktus prekių defektus privaloma fiksuoti prieš jų surinkimą. Pažeistus elementus reikia nufotografuoti ir nedelsiant atsiųsti mums elektroniniu paštu info@balduturgus.lt su trumpu broko aprašymu, užsakymo numeriu bei Jūsų kontaktais. Šią informaciją perduosime gamintojui, kuris nustatys, ar prekės defektui taikoma garantija, t. y. ar prekės defektas yra gamyklinis. Apie gamintojo priimtą sprendimą Jus informuosime raštiškai.

Prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis ,,Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217 bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtinta ir nustatyta „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ tvarka.

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės ir pan.)
prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta (visos detalės pakuotės viduje, surinkimo instrukcija ir surinkimo elementai).
grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti į pardavimo vietą.
Kokybiškų surinktų ar bandytų rinkti baldų grąžinti negalima.