Ieškoma...Garantija/Prekių grąžinimas

Prekėms suteikiama 24 mėnesių garantija, jei gamintojas nenurodo kitaip. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo momento, kai pardavėjas perduoda prekes pirkėjui.

Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės.

Pirkėjas praranda teisę į garantiją, jei pirkėjas ar jo įgalioti asmenys, pažeidė prekių transportavimo, sandėliavimo, surinkimo, naudojimo, priežiūros bei eksploatacijos taisykles ir instrukcijas. Prekių priežiūros ir eksploatacijos taisyklės bei instrukcijos pateikiamos pardavimo vietoje ir mūsų interneto svetainėje.

Aptiktus prekių defektus privaloma fiksuoti prieš jų surinkimą. Pažeistus elementus reikia nufotografuoti ir nedelsiant atsiųsti mums elektroniniu paštu info@balduturgus.lt su trumpu broko aprašymu, užsakymo numeriu bei Jūsų kontaktais. Šią informaciją perduosime gamintojui, kuris nustatys, ar prekės defektui taikoma garantija, t. y. ar prekės defektas yra gamyklinis. Apie gamintojo priimtą sprendimą Jus informuosime raštiškai. Jei bus nustatyta, kad prekių trūkumai atsirado dėl gamintojo kaltės, jie bus sutvarkyti gamintojo sąskaita. Jei prekių trūkumai atsirado dėl Pirkėjo kaltės, už atliktus prekių trūkumų šalinimo darbus bus išrašyta sąskaita, kurią turi apmokėti Pirkėjas. Prekėms, pagamintoms Lietuvoje, trūkumų šalinimas trunka apie 30 darbo dienų, o prekėms, pagamintoms užsienyje apie 60 darbo dienų.

Prekės trūkumų šalinimui, Pirkėjas turi pristatyti prekes ar detales į pirkimo vietą bei pateikti reikiamus užsakymo-pirkimo-pardavimo dokumentus. Sutvarkytas prekes ar pakaitines detales Pirkėjas pasiima iš pirkimo vietos.

Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis ,,Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.

Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtinta ir nustatyta „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ tvarka.

 

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės ir pan.)
  • prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
  • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta (visos detalės pakuotės viduje, surinkimo instrukcija ir surinkimo elementai).

 

 

Kokybiškų surinktų ar bandytų rinkti baldų grąžinti negalima.

Gamintojo garantija netaikoma nukainuotoms prekėms bei natūraliai susidėvinčioms prekių dalims ir baldiniui audiniui.